Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


       
HƯƠNG CỐ NHÂN

Ta là người lử hành già nua
Chống gậy tìm em hết đường đời
Mai với mốt biết còn gặp lại
Chắc em không về kịp tiển đưa

Vẫn biết đời ta như bụi bậm
Rêu phong trơn trợt lối đi xưa
Em ngựa xe quen đời trên trước
Bọt bèo ta sông cạn về đâu

Xuân thì ngóng trông mai nở sớm
Thuở có em đi đứng bên đời
Tuổi già Tết đến tay run rẩy
Nhạt hoa rơi rụng nhớ một người

Năm xưa chia sớt mai cốt cách
Tưởng như tình đó tuyết tinh thần
Rượu nồng rót lại chung dĩ vãng
Ta như tỉnh vật một góc bàn

Xuân đã lại về cho ai đó
Chợ đời vẫn bày bán mai vàng
Hiên xưa tuyết ghé rơi nhè nhẹ
Nhớ quá ấm nồng hương cố Nhân.VVM.07.1.2022