VŨ LƯU XUÂN

  • Tên thật là Vũ Mạnh Thường,
  • Cựu SV Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Việt Hán, khóa 1964-1968.
  • Chuyên về dịch thuật. Hội họa cũng là một đam mê mà ông theo đuổi.
  • Hiện định cư tại Saigon.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • "Hương Hồng Quế" tập truyện , Cội Nguồn ấn hành năm 2009.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI