TÔN NỮ MỸ HẠNH

  • Tốt nghiệp ngành Sư phạm
  • Từng dạy học tại Sóc Trăng, Cần Thơ
  • Thơ đăng trên một số báo, tạp chí trong và ngoài nước
  • Hiên sống tại SàiGòn


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI