NGUYỄN VY KHANH

 • Sinh ngày 05 tháng 3 năm 1951
  - Tốt nghiệp Sư Phạm Việt Hán SàiGòn 1974,
  - Cử nhân giáo-khoa 1973 và Cao học Triết Tây 1975,
  - Master of Library Sciences , Montréal, Canada 1978.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • - Khung Cửa (Thơ , Tác giả xb, Sài Gòn, 1972)
  - Ngô Đình Diệm Và Nổ Lực Hoà Bình Dang Dở (dịch, Los Alamitos CA: Xuân Thu, tái bản 1989, 251 tr.)
  - Lỗ Tấn Và Truyện Xưa Viết Lại (Xuân Thu, 1997, 246 tr.)
  - Bốn Mươi Năm Văn Học Chiến Tranh 1957-1997 (Đại Nam, 1997; tái bản 2000, 161 tr.)
  - Văn Học Và Thời Gian (Văn Nghệ, 2000, 328 tr.)
  - Văn Học Việt Nam Thế Kỷ 20, Một Số Hiện Tượng Và Thể Loại (Đại Nam 2004)

  Tuyển tập:

  Nguyên Sa: Tác Giả Và Tác Phẩm 2 (Westminster CA: Tủ sách Tác giả và tác phẩm, 1998)
  Gom Lại Những Dòng Trăng (Thơ, nhiều tác giả, Garland TX: Văn Học Nghệ Thuật, 1999) • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI