NGUYỄN THỊ BÍCH NGA

 • Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
 • Quê gốc: Đà Nẵng
 • Cử nhân ngữ văn Việt & Cử nhân Anh văn
 • Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
 • Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
 • Nguyên thành Viên Ban Biên Tập NewvietartViệtVănMới - Đặc trách phần Anh Ngữ.
 • Hiện đang sống tại HoaKỳ
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.
 • Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.
 • Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.
 • ........................ • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3) NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6) NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11) NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15) NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20) CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3) CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6) CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10) CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14) CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17) CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1 CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2 CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3 5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4 CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Kết NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 1 HOA TUYẾT NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 2 NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 3 NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 4 NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Kế Tiếp - Kỳ 1 NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Kế Tiếp - Kỳ 2 NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Kế Tiếp - Kỳ 3 NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Tiếp Theo - Kỳ 1 NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Tiếp Theo - Kỳ 2 và Chương Cuối Cùng NGƯỜI TUYẾT - Chương 1 & 2 NGƯỜI TUYẾT - Chương 3 NGƯỜI TUYẾT - Chương 4 & 5 NGƯỜI TUYẾT - Chương 6 & 7 & 8 NGƯỜI TUYẾT - Chương 9 & 10 NGƯỜI TUYẾT - Chương 11 & 12 NGƯỜI TUYẾT - Chương 13 & 14 THẦY LANG HAI MẶT NGƯỜI TUYẾT - Chương 15 & 16 NGƯỜI TUYẾT - Chương 17 & 20 NGƯỜI TUYẾT - Chương 21 & 24 TÌNH BẠN BÀI CA NGƯỜI CHĂN NGỖNG NGƯỜI TUYẾT - Chương 25 & KẾT TRUYỆN CON CUA TRONG NGÔI NHÀ ỐC TRỤI CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 1 & 2 CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 3 & 4 & 5 CHUYỆN CẬU BÉ VÉT GIẾNG CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 6 & 7 & 8 & 9 ĐÔI CÁNH CỦA CON CỌP CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 16 & 17 & 18 & 19 & 20 QỦA CẦU THỦY TINH - Kỳ thứ 1 QỦA CẦU THỦY TINH - Kỳ thứ 2 QỦA CẦU THỦY TINH - Kỳ thứ 3 QỦA CẦU THỦY TINH - Kết HAI TRÁI MẬN CHÍN NGƯỜI NGỒI VẼ NẮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ LẠ LÙNG NGƯỜI CỦA NGÀY XƯA THIÊN LONG TÌNH SỬ - Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp All Alone (Toute Seule) The Forest In Fall Le Van Soeur,Et Frère, Et... The Story Of A Street Performer's Daughter Love was as Clear as a Mirror