LÊ XUÂN QUANG


 • Sinh năm Nhâm Ngọ 1942
 • Tại Nam Thanh, Nam Trực, Nam Ðịnh..
 • Năm 1958 ra mỏ cọc 6 làm thợ Khoan.
 • Năm 1967 Ði học Ðại Học Xây Dựng Hà Nội .
 • Năm 1981 đi Hợp Tác Lao Ðộng ở Bungaria.
 • Hiện đang sinh sống tại Berlin - Nước Ðức.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Những Mảnh đời phiêu bạt - Tập truyện ngắn NXB Thanh niên 2002.
 • Những số phận không định trước - Tập Truyện Ngắn. NXB Văn Học 2003.
 • Dòng xoắy cuộc đời - Tập truyện ngắn. NXB Hội nhà văn 2004.
 • Canh bạc cuộc đời - Tập truyện ngắn. NXB Hội Nhà Văn 2005. Ðùa với lửa - Tập truyện ngắn. NXB Thanh Niẽn 2005.
 • Sân khấu cuộc đời - Tập truyện ngắn. chưa XB – 2006
 • ...............................
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN VIETART NEWVIETART

  CHA và... CON S...U...Ú...ÚT ! - ĐÁ BẰNG CHÂN hay ĐÁ BẰNG ĐẦU ?! ĐẠI CA TẨN HỠI TỜ XANH - GHÊ GỚM - CỦA TA ƠI ! OAN NGHIỆT NGƯỜI VỢ TRẺ và CON CHÓ GÌA! KẺ PHÁ THỐI CUỘC CHIẾN GIỮA NGƯỜI VÀ QỦY - KỊCH BẢN PHIM - Kỳ 1 CUỘC CHIẾN GIỮA NGƯỜI VÀ QỦY - KỊCH BẢN PHIM - Kỳ 2 CUỘC CHIẾN GIỮA NGƯỜI VÀ QỦY - KỊCH BẢN PHIM - Kỳ 3 NẠN NHÂN TAN ÐÀN SẺ NGHÉ - Kỳ 1 TAN ÐÀN SẺ NGHÉ - Kết BẢN SAO... CỦ ẤU VÀ QỦA BỒ HÒN CHUYẾN DU LỊCH BÃO TÁP GÁNH XIẾC CHÓ SUỐI MẸ - CON Đùa Với Lửa NẠN NHÂN CHIẾC BƠM XE ĐẠP CUỘC CHIA TAY BẤT ÐẮC DĨ LUẬN THUYẾT CỦA SỰ DI TRUYỀN Cha và...Con VOI NỔI GIẬN - kịch bản NGƯU ĐẦU – MÃ VIỆN : Nói Với Nhà Phê Bình Trịnh Thanh Sơn ! TẠP… THƠ hay THƠ... ’’THỐI’’ ?! NGHĨ VỀ CHỮ... ’’ĂN’’ !