BẢO   LỄ

  • Sinh năm 1955
  • Nguyên quán : Huế - Bình Trị Thiên
  • Hiện sống tại Phan Thiết .
  • Cựu sinh viên Văn Khoa SàiGòn - Ban Triết học.
  • Giáo viên đã nghỉ dạy - về nhà dạy vẽ (mỹ thuật) làm quảng cáo, sáng tác nhạc (ca khúc) được sử dụng trên VTV3 ..
  • Tác phẩm (văn, thơ) đã đăng trên Tuổi Ngọc (trước 75) , Kiến Thức Ngày Nay, Văn Nghệ Bình Thuận ...(sau 75) Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận (phân hội Mỹ Thuật)