ĐỒNG THỊ CHÚC

 • Sinh năm 1944 tại xã Cao Xá huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang.
 • Hội viên hội Nhà Văn Hà Nội.
 • Tốt nghiệp Kỹ sư trường Đại học Công Nghiệp Kim Sách, Bình Nhưỡng - Cộng Hòa Dân Chủ Triều Tiên tháng 11.1971.
 • Từng phục vụ trong quân đội: Trung đoàn 259 bộ tư lệnh Công Binh sau đó công tác tại viện Đo Lường Quốc Gia . Nghỉ hưụ năm 1999.
 • Tốt nghiệp lớp Viết Văn do Hội VHNT Hà Nội đào tạo năm 1990.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Gót Chân Trần - NXB Thanh Niên - 1992.
 • Lời Ru Của Mẹ ( dịch truyện thiếu nhi Hàn Quốc) - NXB Thanh Niên - 2000.
 • Lục Bát Dâng Tặng Người Xưa - NXB Hội Nhà Văn - 2013
 • Lục Bát Dâng Tặng Mẹ Ta (Nhiều tác giả Đồng Thị Chúc gom lại) - NXB Hội Nhà Văn - 2015.
 • Con Gái Thì Thứ Hai - NXB Văn Học - 2017.
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI