ĐỖ THỊ HỒNG VÂN

  • Sinh ngày: 12-11-1965
  • Tại : Hải An - Hải Phòng
  • 1980 : tốt nghiệp CDSP - khoa Văn- Hải Phòng.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Tuyễn Truyện 4 Cây Bút Nữ : Việt Văn Mới & Nxb Văn Học & Hà Thể - tháng 7. 2007 liên kết xuất bản

  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

    MỴ CHÂU ĐÃ HẠNH PHÚCCÔ GIÚP VIỆC KÉN CHỒNGTRUYỆN TÌNH NHÀ GIÁOCHÂN TRỜIGHENBỐ CON ANH HOẠCHTHEO QUY LUẬT !!!CƠN GIẬNÔ HAY ... !NGÁP PHẢI RUỒI …!!KHÁT VỌNG ÊM ĐỀMNHÀ SÁNG TÁCLỬA ĐÊM ĐENCON NHÀ TÔNG ...ÔNG TỈNH ĐI KHÁM BỆNH