BÙI HOÀNG LINH

  • Sinh năm Ất sửu tại Thành Phố Huế
  • Nghề nghiệp: Kiến trúc sư
  • Hiện sống và làm việc tại SàiGòn
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Góp mặt trong tác phẩm SÀI GÒN THÀNH PHỐ TÔI YÊU-Nxb Hồng Đức, tháng 5/2020
  • LỜI THƯƠNG GỬI HUẾ (gồm 32 bài thơ in chung với mẹ)-Nxb Thuận Hóa tháng 10/2020
  • Thơ đăng tải trên báo chí và các trang web VHNT trong và ngoài nước