Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             Mẹ tranh PicassoLỄ HIỀN MẪU LẠI VỀ

Ngày lễ mẹ
Thiên hạ mua quà, tặng hoa
Tôi ở xa
Cả đất trời diệu vợi
Biết làm sao mà nói nên lời?
Má đã cho con cả cuộc đời
Con nuôi má một ngày không làm được!
Ngày lễ hiền mẫu tôi lặng lẽ
Niệm Tâm kinh
Thấp thoáng bóng hình Người vào ra
sắc – không lý thuyết không nghi ngại
Biết thân má đang già suy hao
Mình nhức xương đau
cầu hay không cầu đều chẳng phải.
Tình mẫu tử đâu chỉ buổi hôm nay
Tấm thân này từ những tế bào máu thịt mẹ cha
Công sức nhọc nhằn và bao nhiêu thứ nữa
Những vô hình không tính đếm được bao giờ
Ngày lễ mẹ
Con niệm Tâm kinh
Mọi ngày con nhớ má
Chữ hiếu không tròn vì những dở dang
Đời mạt lộ tiến lui không lối
Nói làm sao, làm làm sao?
Tình yêu thương khó bề bày tỏ
Bằng những lời bóng bẩy hay ngây ngô?
Vật chất ắt cần nhưng đâu phải là tất cả
Thân một phần và quan trọng là tâm
Ngày lễ tôn vinh các bà mẹ
Nhắc nhở người trong nhân thế
Người một kiểng hai quê
Nhớ thương má lên chùa lễ Phật
Cầu hay vô cầu
Tôi lặng lẽ
Mong má an lạc thân tâm

Ất Lăng thành, 0524

MOTHER’S DAY

Multiple flowers, balloons, and cakes
How gorgeous Mother’s day is
And another day forgotten?
Westerners find it easy to say, love you mom
But in the oriental lifestyle we have another way
Love mom, just keep in their hearts
They live together and take care of their mom
I love my mom too
My love is bigger than I can describe
Her image is always in my thoughts
She gave me life and a body
We can’t exist without mothers
I love my mom but never talk about it
I pray every day
I expect her to live in happiness and peace
I wish her for her pain to cease
I didn’t give her flowers or cake
But send her all my heart
I love my mom
Buddha and Bodhisattva is the witnesses
Mother’s Day with half around the earth between us
I miss my mom
I want it but it is impossible
This is my biggest trouble
Love you, Mom
Not only Mother’s Day
Love you always
I wish to all mothers in the world
Live in happiness and peace
The whole life of Mom in the blessing of Buddha
My mom and every mom living in the blessing of triple gems
Language can’t express a mother’s love
Paint can’t color too
Of course, music is impossible to honor Mom’s heart
Mom is the greatest creative

Georgia, 0523

NHỚ MẸ NGÀY HIỀN MẪU

Ta định dùng lời ca ngợi ư?
Mà sao thô thiển vốn ngôn từ
Trời kia cao rộng sao đo được
Thăm thẳm vô cùng nước biển khơi

Chữ nghĩa trần gian chỉ để chơi
Vô phương tả được nghĩa ơn người
Một đời vất vả vì con cái
Tuổi già bóng xế mãi còn thương

Tình cảm mẹ ta luôn vấn vương
Chăm lo hôm sớm lẫn đêm trường
Nhọc nhằn tất tả lo cơm áo
Tạo dựng tương lai cho cháu con

Vắt kiệt tâm thần thân héo hon
Giờ đây lực cạn sức hao mòn
Mẹ còn lo lắng bao nhiêu chuyện
Ôm nỗi buồn đau riêng tấc lòng

Bút cùn mực cạn chẳng cậy trông
Cọ nào vẽ đạt bóng song thân
Mẹ ơi, thương mẹ làm sao nói?
Miệng lưỡi yêu từ đối hư không

Thương mẹ lòng con những mỏi mong
Thái bình dương rộng sóng xa mờ
Làm sao khỏa được niềm nhung nhớ
Đất cách trời cao lỡ kiếp xa

Sớm chiều chập chững bước vào ra
Bên kia biển lớn tận quê nhà
Bất tài vô tướng là con vậy
Chẳng chút nhờ chi cậy tuổi già

Ất Lăng thành, 05/22VVM.11.5.2024.