Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
              
LUNAR NEW YEAR IN AMERICA

Asians coming together with their traditional
Lunar New Year is in the Winter
Fireworks exploding with a dragon dance
continuing our history in the new land
Colorful and joyfully with sounds from the past
Renewables and add more to the new way
Lunar New Years is just one of many festivals in North America
Immigration brings their culture together
We can call human history to transmigrate
We have many reasons to move
Asians, Africans, Europeans... are all the same
human being, sentient beings share the planet

Georgia, 0224

CỖ XE BÒ TRÊN ĐƯỜNG XUÂN

Cỗ xe bò ì ạch chở mùa xuân trên đường làng
Bánh gỗ niền sắt cọc cạch
Lão phu xe vung roi đen đét
Tay cầm Iphone quẹt quẹt
Miệng chửi đổng: “Tiên sư bố sóng wifi chập chờn”
Thời đại IT
Ai cũng cần áp dụng AI
Trí tuệ nhân tạo làm thay mọi thứ
Lão phu xe gật gù
“Chí lý, phải như thế chứ!”
Con bò hồn nhiên gặm cỏ
Ị đầy trên đường quê
Cỗ xe bò nhấp nháy đèn LED
Loa không dây phát ầm ĩ nhạc Kpop
Có cả màn hình 3D
Trên xe, quý bà, các cô chân dài vắt vẻo ngồi
Chụp hình đăng mạng xã hội
Mùi nước hoa Chanel không át được hũ mắn tôm
Phía trước tiếng rít điếu cày sòng sọc
Lão phu xe thở ra toàn lý luận triết học
Nhe hàm răng vẩu sằng sằc cười khoái trá
“Đời có kẻ nào hơn được ta?”
Mặt trời mọc trên cỗ xe bò rực rỡ
Lục lạc leng keng
Nhạc ngũ âm tò te ỏn ẻn
Khẩu hiệu, cờ xí bay phất phới
Cỗ xe bò đi về phía chân trời
Lão phu xe hớn hở vung roi
Đời hạnh phúc vô bờ bến

Ất Lăng thành, 0224VVM.21.02.2024.