PHƯƠNG TẤN

  • Phương Tấn tên thật Nguyễn Tấn Phương
  • Sinh năm 1946 tại Đà Nẵng. Các bút hiệu đã ký: Phương Tấn, Nguyễn Tấn Phương, Hồ Tịch Tịnh, Thích Như Nghi, Người Thành Phố, Chị Ngọc Ngà… trên các báo Tuổi Xanh, Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa, Mây Hồng, Phượng Hồng, Thằng Bờm, Phổ Thông, Mai, Thời Nay, Bách Khoa, Văn, Văn Học, Dân Ta, Ngàn Khơi, Khởi Hành, Hồn Văn, Tiểu Thuyết tuần san, Quật Khởi, Cấp Tiến, Văn Nghệ Tiền Phong, Độc Lập, Ngôn luận, Dân Chủ, Thế Đứng, Vận Động, Sóng, Bạn Trẻ, Công Luận, Thực Tế, Gió Mới (Nguyên Sa), Đối Thoại (Đại học Văn khoa Sàigòn), Lập Trường (Huế), Sức Mạnh (Đà Nẵng), Mối Dây (Hướng Đạo), Kiến Thức Ngày Nay (Sài Gòn), Văn Nghệ & Đời Sống (Sài Gòn), Văn Tuyển (Sài Gòn), Văn Chương (Sài Gòn), Thư Quán Bản Thảo (Hoa Kỳ), Thế Giới Văn Học (Hoa Kỳ), Văn Hữu (Hoa Kỳ) ….
  • Chủ bút các tạp chí: Sau Lưng Các Người (1963), Cùng Khổ (1968), Ngôn Ngữ (1973).
  • Đã xuất bản:

  • Rừng (thơ in chung 1963), Vỡ (thơ in chung 1965), Nhân chứng (thơ in chung 1967), Thơ Tình Của Một Thi Sĩ Việt Nam Trên Đất Mỹ (thơ in và phát hành tại Mỹ 1969, tái bản tại Việt Nam 1970), Khổ lụy (thơ 1971), Trai Việt Gái Mỹ (bút ký 1972), Hòa Bình Ta Mơ Thấy Em (bút ký 1974).