NGUYỄN NGỌC TÚ ANH

  • Sinh ngày: 12/10/1982
  • Sinh quán: Saigon
  • Hướng dẫn viên du lịch
  • Sinh hoạt thơ nhạc trên mạng từ năm 2010 dưới tên LyLy Nguyễn, Ngọc Phương Ly
  • TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

  • Ngang qua đời nhau/ NXB Hội nhà văn 2020.
  • Nhặt Cánh Hoa Xưa do NXB Hội nhà văn 2021.  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI