Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


ĐI TRONG LÀNG SẤM

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà thơ lớn ở thời Mạc. Sấm kí là tác phẩm rất đặc sắc của Cụ, do người đời sau ghi lại, gồm những tiên đoán lạ kì và bí ẩn về Con Người và Cõi Thế. Rất khó minh bạch câu nào của Cụ và câu nào người đời sau thêm vào. Làng Sấm là tên tôi đặt cho làng Cổ Am, xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, quê hương của Sấm kí Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Đi trong làng Sấm mà vô cùng im lặng
Nghe rào rào tiếng lá bạch đàn rơi trên đường bê tông
Tưởng Cụ Trạng vẫn còn kia, khăn xếp, áo lương,
                                                                                 guốc mộc
Phe phẩy quạt nan, lững thững đi ra cánh đồng

Cụ Trạng nghĩ gì, hầu hết chúng ta nay đã biết
Thơ Cụ năm trăm năm, trung nghĩa sáng ngời
Còn Sấm kí, biết câu nào là của Cụ
                    Ai giải mã được lẽ huyền vi
                                                            Ai hoạch định được lòng người…

Đất nước sáu nghìn năm sinh ra Thầy Khổng
Dựng tượng Thầy ở Cửa Trời (1) rồi lại cất Thầy đi
Thủng tầng ô dôn, thiên nhiên đã thay lịch
Tuyết tan giữa mùa đông, gió lạnh suốt ngày hè

Đã khác rồi, các khái niệm về tử sinh,
                                                      bạn thù và nước lửa
Trên am Bạch Vân,
mây trắng thời Cụ Trạng vẫn còn bay
Bao pho tượng cũng đã bay những nước sơn hào nhoáng
Sông lặng lẽ trôi, mà mài mòn cả bóng những đền đài…

Chỉ nên tin vào giọt mồ hôi còn nóng trên tay
                                                        và hạt cơm đang chín trong nồi
       Xin trả cho gió mây,
                     hàng nghìn trang sách Kinh ấu trĩ và giả dối
Bạn tốt sốt ruột chờ ta chết, kề dao nhọn sau lưng
Kẻ thù ném bánh mì cho ta ăn, khi ta đang đói…
Mọi giá trị đã đổi thay, kể cả điều bí ẩn
Sấm Trạng đọc thế nào, trong ánh phản quang
                                                              của thời đại hậu hạt nhân
Thớt có tanh tao, ruồi chẳng còn mà đậu…(1)
Được lòng Trời cũng mất chốn dung thân … (2)

(1) Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Thớt có tanh tao ruồi đậu đến “
(2) “ Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân” , tương tuyền là câu Sấm Trạng Trình dành cho chúa Nguyễn: “Một giải Hoành Sơn, muôn đời dung thân” - Nhà Nguyễn sụp đổ năm 1945.VVM.10.1.2022