Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      

MỜI MỞ NGHE SOUVENIR DE PAGANINI CỦA F.CHOPIN
       
NỬA KHUYA 28 TẾT

TẠI CHỢ HOA ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ  


01-

Nửa khuya ở giữa chợ hoa
Bạn về, rượu cạn, mình ta nát lòng
Vắng im sau cảnh náo đông
Bây giờ chỉ thấy gió sông thổi vào

02-

Chờ bạn đến cho vay tiền
Đợi chờ ngồi đứng phân vân
Sợi dây treo có có lần cầm tay
Chợt ngoài sân gió chiều nay
Nhìn ra, bạn đến, hoa bay quanh đầu
Hoa rơi, ở giữa bể dâu.
Vượt qua, ta nhớ, dù đâu, mai này.

03-

Ngày bỏ cảnh thương hồ trở về
Giạt theo sông nước Trường giang
Lạnh đau cảm sốt dứt ngang trở về
Kịp chi đứng lặng bên hè
Ngẫn ngơ giữa tiếng tắc kè chiều hôm !VVM.11.1.2022