Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      

DRAGON & FAIRY IN POETRY
(RỒNG & TIÊN TRONG THI-CA)

 
NƯỚC TRÔI MỒ MẸ

Con quỳ bên ni dòng sông
Bên tê mồ Mẹ !
Trời ơi, nước ngập tràn đồng
Từng khúc xương trôi đau lòng con trẻ.
Con mang trong người thịt xương của Mẹ
Chừ trông nước lụt dâng về
Con còn bên ni, Mẹ mất bên tê,
Sóng bao la vỗ, bốn bề Mẹ mô ?

Ngày xưa Mẹ chết, con khóc mắt khô,
Chừ xương Mẹ trôi, hồn con nước lụt.
Nước dâng ngùn ngụt
Cuốn mái tranh nghèo.
Sóng cuộn mang theo
Ngày vàng bên Mẹ.

Con nhớ ngày xưa tiếng con thỏ thẻ
Đòi đi theo Mẹ nhóm buổi chợ làng.
Mẹ dắt tay con qua xóm, hoa vàng
Nở tươi bờ dậu.
Con kêu : - "Mẹ ơi, tưởng đàn bướm đậu"
Mẹ cười, bóp chặt tay con.

Con nhớ những lối đường mòn
Trâu bò qua lại.
Buổi chiều đơn sơ, lũy tre nằm ôm nắng quái,
Con đùa với bóng cau nghiêng.
Mẹ la : - "Coi chừng tối ngủ không yên,
Giật mình con khóc, bà Tiên bả buồn...".

  Con nhớ những mùa mưa tuôn
Gió đông kéo về lạnh buốt.
Trong lòng Mẹ, con nằm co rút,
Mẹ chuyền hơi ấm tình thương
Con mê giấc ngủ đêm trường, Mẹ vui.

Con nhớ dòng sông êm xuôi
Trôi về Phố Hội.
Giặt áo bên con Mẹ ngồi mỗi tối,
Con nhìn cá đớp trăng sao.
Mỗi lần sao chuyển ngôi cao
Con đưa ngực nhỏ, sao vào hồn thơ.
Nhìn con, mắt Mẹ đầy mơ
Con đòi Mẹ cõng, hờ ơ... Mẹ hò.

Chừ con về : nước lũ, sóng to
Xoáy cửa, phăng nhà, Xốc trôi mồ Mẹ !
Xương theo dòng sông ngày xưa ra bể
Vì chưng lòng Mẹ : đại dương !
Mẹ sống lầm than cho con tình thương
Chừ Mẹ chết đi, mồ trôi nước lụt.
Con quỳ bên ni, linh hồn tê buốt
Mần răng mà về bên tê chừ, Mẹ ôi !

Quê hương nước ngập tận trời
Hồn con khóc suốt một đời không nguôi!...
     
FLOOD DRIFTED MOM'S GRAVE

I knelt on this of the river side,
Mom’s grave was on the other over the tide!
Alas! Water being submerging all the field to destroy,
Each piece of bone floated in the flood pained this boy.
I have got in my body some Mom’s bone and blood.
Now having to watch the surging flood,
I was still alive here, Mom already dead over there!
The surf was immense, but were you anywhere?

  In the past You passed away I cried with eyes dry,
Now Your bones were drifting, my soul the rising high.
The water upheaved batch after batch
Sweeping away the poor thatch;
It also swirled away
By-Mom’s-side so golden each day.

  I remembered the time when I supplicated
To follow you to the village market, I duplicated;
You took my hand leading me to the hamlet thence
The yellow flowers bloomed freshly along the fence;
I exclaimed, “Mom, they’re butterflies in a dreamland.”
Mom smiled squeezing my hand.

  I remembered the pathways
Buffaloes and cows came and went always.
One afternoon, the bamboo rows, the sun running low,
I played with the slant areca shadow,
Mom lectured me, “Mind your sleep could not be eased,
Startled you’d cry and the Fairy would be displeased.”

  I remembered the rainy seasons when
The winter winds came back so cold wherein
Encircled in your arms I lay cowering,
You conveyed your warmth of love towering
For my sleep to get sound, you satisfied in your profound.

  I remembered the smooth river to cool down
Flowing to the renowned Hội An Town;
You washed the clothes each evening without variations,
I watched the fish snap the moon and constellations;
Each time a star moved to a higher location
I thrust out my chest so it enters my childish inspiration.
Beholding me your eyes seemed dreaming in the sky;
I wanted to be carried on your back, you did with a lullaby.

  At present I had returned: torrential waters, huge waves
Swirled doors, whirled homes, swiped caves;
The flood swept away my Mom’s grave! How to crave!
Mom’s bones made the old stream-drifts-to-sea motion
Because your heart itself is the ocean!
You lived a miserable life to give me your love,
Now you had died; I was kneeling as a mourning-dove
On this side; your grave drifted; my nippy soul died.
Oh Mom! How to get over to the other side!

  My Motherland is submerged—What damnation!
My crying in my mind all life could not get alleviation!
   


DRAGON & FAIRY IN POETRY
(RỒNG & TIÊN TRONG THI-CA)


Thơ tiếng Anh

Dịch từ thơ tiếng Việt của gần 70 nam+nữ thi-sĩ sinh-sống tại 8 quốc-gia (America, Australia, Belgium, Finland, France, Germany, Norway, and Vietnam):

Bích Xuân, Cao Mỵ Nhân, Cao Nguyên, Chu Vương Miện, Cung Trầm Tưởng, Đình Duy Phương, Đỗ Bình, Đỗ Tràng Mỹ Hạnh, Hà Đình Huy, Hà Nhật, Hoàng Hương Trang, Hoàng Long Hải, Hoàng Quỳnh Ngọc Giao, Hoàng Phong Linh, Hồ Thị Mỹ Hạnh, Hồ Trường An, Huy Trâm, Huy Phương, Huyền Chi, Huỳnh Văn Phước, Hư Vô, Kim Thành, Lê Mai, Lê Nguyễn, Loan Saigon, Luân Hoán, Lưu Nguyễn Đạt, Lý Tống, Mai Hoài Thu, Minh Hà, Minh Đức Hoài Trinh, Ngô Tịnh Yên, Nguyễn Bá Trạc, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Kỷ Lan, Nguyễn Phú Long, Nguyễn Thị Thanh Dương, Nhã Ca, Phan Bá Thụy Dương, Quốc Nam, Song Linh, Sương Lam, Sỹ Quỳ, Tam Giang, Thái Quang Đáng, Thanh-Thanh, Thích Tánh Tuệ, Thủy Lâm Synh, Tô Thùy Yên, Tôn Thất Phú Sĩ, Tràm Cà Mau, Trần Dạ Từ, Trần Kiêm Đoàn, Trúc Lang, Trương Minh Dũng, Từ Phong, Từ Vũ, Viên Linh, Vũ Uyên Giang, Vương Đức Lệ, Ý Nga.

Đây là tập thơ tiếng Anh thứ 3 của Thanh-Thanh sau “Poems by Selected Vietnamese” và “Vietnamese Choice Poems”

Giá bán tại Amazon, Barnes & Noble, Lulu: $24.02
Vietnamese Choice Poems by Nhuan Xuan Le, Paperback | Barnes & Noble® (barnesandnoble.com)
https://www.barnesandnoble.com/w/dragon-fairy-in-poetry-nhuan-le/1139744958
Dragon & Fairy in Poetry by Nhuan Le, Paperback | Barnes & Noble® (barnesandnoble.com)
$24.02
Dragon & Fairy in Poetry|Paperback
This is a new accomplishment by Thanh-Thanh: One hundred and two English poems and verse translations of pieces...

Nếu nhờ văn-hữu Thái Phạm ở Mỹ mua giùm:
Giá khuyến mãi trong tháng 7-2021: $15.00 (kể cả cước-phí)
Xin gửi địa-chỉ và chi-phiếu đến:
Thai Pham - 1195 Clear Lake Ct - Milpitas, CA 95035

VVM.06.9.2021