VƯƠNG PHẠM TÂM CA

  • Sinh ngày 1/11/1963.
  • Tại An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.

  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI