HOÀNG TRỌNG BƯỜNG

 • Tên thật Hoàng Trọng Bường
 • Sinh năm Bính Tuất tại Phường Nguyệt Biều, Thành phố Huế
 • Đã học: Trường Hàm Nghi - Thành Nội Huế - - Trường Quốc Học, Huế
 • Năm 1969 Du học Mỹ theo chuyên ngành pilot.
 • Năm 1975 đến nay định cư tại Mỹ
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Thơ: HUẾ TRONG TIM TÔI ( Nxb Thuận Hóa tháng 8/ 2018)
 • Thơ xướng họa: CÓ MỘT MÙA ĐÔNG ( Nxb Thuận Hóa, tháng 5 /2018)
 • Thơ: CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA (Nxb Thuận Hóa tháng 2 /2019)
 • Thơ: MỘT THỜI ĐÃ XA (Nxb Thuận Hóa, tháng 7/ 2018)
 • Thơ: KHUNG TRỜI TÍM (Nxb Thuận Hóa, tháng 11/ 2020)
 • Thơ: NHẶT LÁ MÀ THƯƠNG DUYÊN PHẬN MÌNH (Nxb Thuận Hóa, tháng 6/2021)
 • Thơ: PHẢI CHI EM BƯỚC VÀO THƠ (Nxb Thuận Hóa, tháng 6/2021)
 • Thơ : NỖI NIỀM VỚI HUẾ (Nxb Thuận Hóa, tháng 6/2021)
  Góp mặt trong tác phẩm:
 • RA KHƠI 6 -Ấn phẩm văn học nghệ thuật (Nhà xuất bản Hội nhà văn, tháng 3/2021)
 • RA KHƠI 7 -Ấn phẩm văn học nghệ thuật (Nhà xuất bản Hội nhà văn, tháng 7/2021)
 • Thơ đăng tải trên các trang web VHNT trong và ngoài nước