Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


HELLO JUNE

Spring air turns into the summer time
Yellow flowers are gorgeous to the max
Green fields so vast
This is the perfect opportunity for vacations
Most people enjoy their life
How images in my eyes
Rising up to the highest of my desires
Multiple hot bodies at the beach
Sexy bodies hotter than the weather
The emerald ocean is always attractive
Every summer comes more discovery
Blond hair and blue eyes colored on the white sand
Laying on the shore I hear the whispering of the songs of mermaids
A lonely sailboat in the immense ocean
A young sailor facing the fury of Poseidon
And mermaid entraps him with her voice
Sailor’s soul flies into the space
While his body swims in water
The white sailboat hits the black pirate flag
“Once upon a time”… or today is all the same
Sailors always face a bravo and win
He will come back because his lover is waiting on the shore
**
Summer time immediately cease fire, stop war!
Let innocent people live in peace
Play ball at the beach
No more drop bombs
Stop conflict, make love and poems
Summer time is the time on beach
Love and live without weapons
Peace for summer, for fours seasons

Georgia, 0624

TÔI TỰ DO TUYỆT ĐỐI

Nhắm mắt lại tôi thấy mình bay bổng
Cùng trăng, sao khiêu vũ giữa thinh không
Linh hồn tôi chấp chới trắng mây bông
Thân xác xả đem bón trồng hoa lá
Trút hơi thở, tôi tự do tuyệt đối
Điều chưa từng đạt được lúc còn thân
Đời vô vàn những ràng buộc trói chân
Ân với oán, thôi, chẳng cần nhớ nữa
Hồn bay lên biết bao nhiêu chan chứa
Thõa ước mơ của một thuở bình sinh
Hòa ánh sáng giữa vũ trụ lung linh
Ngàn thế giới cực quang minh vô tận
Giây phút chết tôi giã từ lẩn thẩn
Cả một đời mò mẫn mịt mờ đi
Xác thịt này tro bụi hóa từ quy
Trả tôi lại với những gì vốn dĩ
Nhìn lần cuối thây vô tri bất động
Hồn hỷ hoan ngập ráng đỏ mây hồng
Vắt ngang trời rực rỡ sắc cầu vồng
Chào vĩnh biệt loài người trong khổ lụy

Ất Lăng thành, 0524

MƠ CHỬA TAN

Tình trường mê muội chưa từng đặng
Thế sự mưu sinh bại buổi đầu
Ngu phu độc mệnh hồn hoa nắng
Du tử cuồng tâm lặng đêm trăng
Đời đi đi mãi chưa hề đến
Quên cả thời gian quên tuổi tên
Người sao chẳng lại cùng ta uống
Một chén đầy vơi kẻo uổng người
Dẫu biết rằng ta tồi tệ lắm
Bút cùn mực cạn tự bao năm
Trí thiển tài sơ người ngợm dở
Duy mộng tình thôi mơ chửa tan

Ất Lăng thành, 0524VVM.08.6.2024.