Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      tranh Paul Emile Berthon (1872–1909)


 XANH TRỜI THÁNG TƯ

Tháng Tư lại về chốn cũ
Ngỡ ngàng đường xưa, người xưa
Dặm trần dạt xô lữ thứ
Bốn chin năm có ai ngờ!

Nắng vỡ lên từng trang mộng
Trôi xa lưu bút Hạ buồn
Biệt ly lệ tràn đỉnh sóng
Thắt lòng hai tiếng Quê hương.

Tháng Tư vẩy chào hoài niệm
Cánh me vờn tóc ai bay
Được, mất chìm tan năm tháng
Sủng ân tay ấm bàn tay.

Bốn chín năm còn níu với
Qua sông là mấy chuyến đò
Sợi bạc lần khân cũng tới
Phai tàn chồi trổ hoa mơ!

Lượn vui bầy câu mổ nắng
Thanh bình mượt điệu chim ngân
Giáo đường yêu người chuông vọng
Vườn đời thơm ngát hương xuân.

Em đâu ta về đến hẹn
Thời gian hoan khúc tạ từ
Tim yêu tươi màu nắng ấm
Mây hát xanh trời Tháng Tư.

Sài Gòn, 30/4/2024VVM.02.5.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .