Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


CHERRY BLOSSOM FESTIVAL

At the cherry blossoms festival
Countless Petals flying make a view mystical
I am feeling oriental spring

MODERN FAIRY TALE

Peach petals covered in pink cheeks
A guy blue shirt hide under tree
Fairy tale stories continuous

DAY DREAM

Cherry petals fly in the air
People so happy at the fair
A wanderer has day dreams

KISSES UNDER FLOWER

Lovers kiss under cherry blossoms
A girl’s cheeks turn pink
She’s shyly or covered by spring

NIRVANA

Buddha statue under the peach tree
Happiness because no consciousness
Oh, this is a reach to Nirvana

NO SHAME

A pair of opossums make love
Sunlight of spring covering of them
They don’t know about shame

Georgia, 0324

CHIÊM BAO

Mấy lần chiêm tượng quang tinh
Từ trong chiêm mộng thấy mình
                         thương em
Hốt nhiên
             chiêm động nhá nhem
Vô ngôn bặt ngữ từng đêm tình trường

Bây chừ vẳng vẳng cung thương
Chờ nhau
             chiêm hải triều dương ngút ngàn
Người còn chiêm bái xênh xang
Ta tìm em
             chốn trần gian sắc màu

Hồng hoang tự thuở thương nhau
Chiêm bao
             áo xống khăn màu huyết âm
Rùng rùng lay động thân tâm
Người còn chiêm nghiệm
                   tháng năm hãi hùng

Ất Lăng thành, 012

CÒN CÓ NGÀY NÀO NỮA

Năm tháng dài có ngày nào không phải của em?
Còn có ngày nào nữa ư?
Ta tôn vinh em chưa đủ?
Thật sự ta không muốn em bị quyến dụ
Ăn bánh vẽ mấy mươi năm trường
Người phụ nữ quê hương
Chớ nhập nhằng tình với chính trị
Hoa hồng không thể cắm trong lọc nước mắm
Ta không thể chấp nhận em ra đứng đường vẫy cờ
Ngày nào của riêng em?
Ba trăm sáu mươi lăm ngày là tất cả
Thương yêu quá đủ đầy
Còn chỗ nào và có một ngày riêng?
Xôn xao mặc thiên hạ
Em đừng nghe những ngọt ngào dối trá
Ta không nói lời chúc với những món quà
Ba trăm sáu mươi lăm ngày tất cả là em
Người phụ nữ nào ta không yêu thương?
Trời đất nào không phải mười phương?
Ta tôn vinh em người phụ nữ
Mọi ngày đều trân quý
Minh bạch rõ ràng không để chính trị chen vô
Ta có mẹ, có vợ, có em gái và con gái
Bao nhiêu bạn bè nữ giới khác chủng tộc màu da
Hàng triệu người đàn bà đều là đệ nhất
Nhưng chẳng có cái ngày riêng cho họ
Không lẽ ta không thương sao?
Ba trăm sáu mươi lăm ngày là ngày phụ nữ
Còn có một ngày nào khác nữa ư?
Ta mừng em
Năm tháng cuộc đời này

Ất Lăng thành, 0324VVM.28.03.2024.