Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      BẾN NGỰ

ta thả hồn theo về Bến Ngự
   nước trong như mắt của em xưa
   hình như khuya rồi trăng sắp lặng
   khoan nhặt giọng hò ai đẩy đưa
  
   mưa rất vô tình qua tháng chạp
   nhớ ơi da diết điệu Nam bình
   Huế xa mà áo người Tôn nữ
   trắng ngợp lòng ta xinh quá xinh
  
   ta thả hồn theo về Bến Ngự
   chân cầu sương sớm có bơ vơ
   mà nghe như nỗi lòng ray rứt
   chiều em nghiêng nón lụa bài thơ
  
   mưa rơi mưa rơi sầu mưa rơi
   làm sao nói hết được những lời
   ai ngờ sông núi xa muôn dặm
   trời ơi cố xứ mộng đầy vơi.VVM.21.3.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .