Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             RẢI TỪ TÂM KHÔNG LỜI KÍNH DÂNG

Thế là xuân chớm đi qua
Mùa xanh vẫn ở bên ta thế nầy
Không tham mơ ước ngòai tay
Vẫn mê hạnh khổ cho dày phúc duyên
Tu tâm để bớt não phiền
Tiếp thu năng lượng trên miền hư không
Đã xa quán chợ phố đông
Biết buông những chuyện tiền tình gái trai
Lập cốc tọa cụ trường trai
Tụng kinh gõ mỏ đêm dài tỉnh tâm
Một mình một chốn âm thầm
Tịnh khẩu đả tọa quên xuân đã về
Mong tôi tĩnh được u mê
Mong sao tìm được đường về thông dong
Chúng sanh xin nguyện thật lòng
Miếng ăn no đủ chăng long đong đời
Còn tôi ý niệm lên trời
Rải từ tâm xuống không lời kính dâng

Tịnh cốc Tây An mùng ba Tết

MÌ CHAY MILIKET

(Kính tặng shop Mì chay rong biển Miliket)


Mùng mười tháng Giêng Giáp Thìn
Shop mì rong biển tặng mình thùng to
Thức ăn chay tịnh đỡ lo
Dành sức tụng niệm ơn cho của người
Chỉ mong gieo vạn nụ cười
Trồng trong cõi phúc thắm ngày đầu xuân
Các bạn thắp sáng tình thân
Bước sang cõi mới rất gần Như Lai
Cầu cho các bạn phát tài
Để trao duyên thiện đến người gần xa
Nam mô Phật A DI ĐÀ
Cảm ơn rong biển tịnh tài hảo duyên

Tịnh cốc Tây AN, 1922024VVM.21.02.2024.