Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

 
TRÁI TIM NÀY CỦA EM

Trái tim này của em
Chẳng còn ai khác nữa
Chàng lãng tử cuồng điên
Khi không hiền như Bụt !
Có phải vì nhân duyên
Ni cô buông chuông mõ?
Về ngang đời , thất thố
Với bóng Phật, trang kinh ?
Nhưng sắc em khuynh thành
Từ tâm ấy vi diệu
Một khoảnh khắc đủ hiểu
Tình trói bóng vô minh…
Trái tim này hiện hành
Lời chim trời thánh thót
Của em, không ai khác
Anh dâng hết yên bình…
Phật đã hiểu rồi em
Vì nợ đời chưa dứt
Chúa đâu cần thắc mắc
Chuyện thế gian và mình !
Về đời ,lòng cô Tấm
Anh nội soi lâu rồi
Chỉ nửa miệng cười thôi
Cũng xế xiêu thành quách…
Khi xưa đời cô quạnh
Nay anh ha hả cười
Có em khều ngọn lửa
Cho anh ấm chỗ ngồi…VVM.01.12.2023