Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

KHI KHÔNG NHỚ CHUYỆN ĐỜI XƯA

Khi không buồn quá ta muốn khóc
Bên hiên mưa tạt nhớ đâu đâu
Hình như người đã đi lâu lắm
Chưa về kể lại chuyện đời xưa

Ngày đó tóc thề chung lớp học
Mộng mị đầu đời quá thơ ngây
Chẳng lẽ yêu em mà không biết
Bây giờ tóc bạc mới thấm đau

Khi không buồn quá cười muốn khóc
Tỉnh lẽ trường xưa năm mươi năm
Chuyện đời xưa càng già càng nhớ
Mới biết bây giờ vẫn yêu em

Mới biết ngày xưa yêu em lắm
Nhà nghèo đi học dám gì đâu
Tình câm tóc xanh giờ tóc bạc
Còn có một lần được gặp nhau.VVM.23.9.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .