Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      MƯA                   

   Trời mưa      
                   ướt mất đường đi        
    Ngày qua             
            Cướp mất những gì       
  Thân thương       

              Nhưng             
                Sao lòng mãi    
               Vấn vương           
           Mộng mơ son trẻ      
      Yêu thương         
            Tháng ngày…  

                 Nhớ chàng         
             Tim vẫn tràn đầy   
          Tình chàng     
                 Sưởi ấm          
                 Tháng ngày vắng nhau  

                                                Thời gian còn lại     
        Qua mau 
                        Chàng ơi        
                 Đợi nhé              
             Thay sầu đón em…      
 
    Trời mưa thì mặc trời    
Mưa          
                      Lòng em hoa nở        
      Trời mưa… ngại gì…    

   NGUYỄN KỶ LAN           
 
THE RAIN   

It rained for fodder to ret
and our way to get wet.
Time passed
and blast
beyond measure all our treasure.

But why
deep heart in my
I am still attached to
the dream to bill and coo
in the green days
when love is in the full blaze.

How I have missed him
while my soul is still to brim
with his passion that is in chime
to warm the time
with mone to bother each other.

Each remaining hour
will be sure to scour
so swiftly, my dear!
Await, on the world to cheer
to meet me, I will reappear…

It rains? Leave it alone
to its own zone.
Flowers blossoming in my core,
Rain… is nothing to fear for…

     Translation by DRAGON & FAIRY IN POETRY
(RỒNG & TIÊN TRONG THI-CA)


Thơ tiếng Anh

Dịch từ thơ tiếng Việt của gần 70 nam + nữ thi-sĩ sinh-sống tại 8 quốc-gia (America, Australia, Belgium, Finland, France, Germany, Norway, and Vietnam):

Bích Xuân, Cao Mỵ Nhân, Cao Nguyên, Chu Vương Miện, Cung Trầm Tưởng, Đình Duy Phương, Đỗ Bình, Đỗ Tràng Mỹ Hạnh, Hà Đình Huy, Hà Nhật, Hoàng Hương Trang, Hoàng Long Hải, Hoàng Quỳnh Ngọc Giao, Hoàng Phong Linh, Hồ Thị Mỹ Hạnh, Hồ Trường An, Huy Trâm, Huy Phương, Huyền Chi, Huỳnh Văn Phước, Hư Vô, Kim Thành, Lê Mai, Lê Nguyễn, Loan Saigon, Luân Hoán, Lưu Nguyễn Đạt, Lý Tống, Mai Hoài Thu, Minh Hà, Minh Đức Hoài Trinh, Ngô Tịnh Yên, Nguyễn Bá Trạc, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Kỷ Lan, Nguyễn Phú Long, Nguyễn Thị Thanh Dương, Nhã Ca, Phan Bá Thụy Dương, Quốc Nam, Song Linh, Sương Lam, Sỹ Quỳ, Tam Giang, Thái Quang Đáng, Thanh-Thanh, Thích Tánh Tuệ, Thủy Lâm Synh, Tô Thùy Yên, Tôn Thất Phú Sĩ, Tràm Cà Mau, Trần Dạ Từ, Trần Kiêm Đoàn, Trúc Lang, Trương Minh Dũng, Từ Phong, Từ Vũ, Viên Linh, Vũ Uyên Giang, Vương Đức Lệ, Ý Nga.

Đây là tập thơ tiếng Anh thứ 3 của Thanh-Thanh sau “Poems by Selected Vietnamese” và “Vietnamese Choice Poems”

Giá bán tại Amazon, Barnes & Noble, Lulu: $24.02
Vietnamese Choice Poems by Nhuan Xuan Le, Paperback | Barnes & Noble® (barnesandnoble.com)
https://www.barnesandnoble.com/w/dragon-fairy-in-poetry-nhuan-le/1139744958
Dragon & Fairy in Poetry by Nhuan Le, Paperback | Barnes & Noble® (barnesandnoble.com)
$24.02
Dragon & Fairy in Poetry|Paperback
This is a new accomplishment by Thanh-Thanh: One hundred and two English poems and verse translations of pieces...

Nếu nhờ văn-hữu Thái Phạm ở Mỹ mua giùm:
Giá khuyến mãi trong tháng 7-2021: $15.00 (kể cả cước-phí)
Xin gửi địa-chỉ và chi-phiếu đến:
Thai Pham - 1195 Clear Lake Ct - Milpitas, CA 95035VVM.31.5.2023