Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN  

Công cha như núi Thái Sơn  
Câu thơ ấy thuộc từ thời tấm bé   
Nay nhắc lại mà lòng như ứa lệ.  

  Ðất nước tôi dâu bể nửa đời người  
Tôi lên mười đất nước đã chia đôi  
Những bà Mẹ bắc Kỳ ào ạt tới   

  Kể từ đó cuộc đời như đổi mới   
Nhưng khắp nơi vẫn khói lửa lầm than 
Những chàng trai không một tiếng phàn nàn  
Vào trận địa như đi vào cuộc sống ! 

  Con sinh ra chưa kịp xây đắp mộng
Chưa gặp cha con đã chẳng còn cha  
Mẹ dạy con mà nước mắt chan hòa  
Cha yêu mẹ, yêu con, yêu đất nước  
Vì phận sự cha quyết không lùi bước
Lấy thân mình để đền nợ non sông. 

         Con bây giờ coi như tạm thành công
Có dân chủ có tự do phát biểu
Nhưng nhiều lúc lòng con như chợt hiểu   
Mẹ tại sao bỏ nước chạy sang đây !

  Cha làm sao mất giữa tuổi thơ ngây   
Nghe con hỏi lòng Mẹ đau như cắt    
Con yêu ạ, giá tự do tuy đắt  
Không tự do ta chẳng thể là người

  Ngày Của Cha, cháu nhỏ đẹp môi cười  
Mẹ sung sướng vì chúng ta được sống
Chữ dân chủ với cha là giấc mộng  
Con viết vào bài vị để thờ cha.  

    HUỆ THU     
 
 DAD’S MERIT IS LIKE MT. EVEREST   

“Dad’s merit is as immense as Mount Everest!”
That verse since a child I had known with zest,
But now heard again makes tears start to my eyes.

  My country has been half of my life in hard times,
Partitioned in two when I was just ten years of age.
The mothers poured from the North in a critical stage
And thenceforth began in the South to revive;
But everywhere anguish continued from war to derive:
The young men with neither complaint nor regret  
Rushed into the battlefields, their hopes on life set.

You were born, not in time yet to build dreams rather,
Not seeing your father yet, you already had no father.
I your Mom brought you up, in tears educated you kid:
Dad loved me, loved you – and loved Vietnam sacred,
Fulfilling his duty, not yielding an inch of ground,  
          Using his body to pay his debt to the country bound.

Now that you might be said to have got some success
Enjoying democracy, liberty, being free to express,
Yet sometime in your innermost you suddenly understand
Why I your mother had to leave home for this land!
I surely felt heart-broken  ̶  my deep grief increased
When as a child you naïvely asked why Dad deceased.
Oh my child, Freedom has its though high price,
But without it we cannot be human beings so nice.
On Father’s Day, watching the smile of each of your chit
I am happy because we are able to live a life fit.
The word Democracy with Dad was such a dream:
Write it on his votive tablet to honor him as we mean.     

   Translation by 
   

VVM.13.4.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .