Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      


I KNOW WHY THE CAGED BIRD SINGS

The free bird leaps
on the back of the wind
and floats downstream
till the current ends
and dips his wings
in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.

The caged bird sings
with fearful trill
of the things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill for the caged bird
sings of freedom

The free bird thinks of another breeze
and the trade winds soft through the sighing trees
and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn
and he names the sky his own.

But a caged bird stands on the grave of dreams
his shadow shouts on a nightmare scream
his wings are clipped and his feet are tied
so he opens his throat to sing

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.


MAYA ANGELOU  
(1928–2014)CHIM HÓT TRONG LỒNG  

Chim trời cưỡi gió mà bay
Đến nơi cây cảnh lung lay đón chào
Đất trời tất cả của tao
Bình minh nắng sớm ai nào nói chi

Chim lồng tội nghiệp cho mi
Hận đời song chắn biết đi đâu giờ
Xót thay thân phận bơ vơ
Còn chân còn cánh ai ngờ tù giam

Chỉ còn chiếc mỏ đành cam
Nói lên sợ hãi chẳng kham não lòng
Hót gì cũng chỉ ước mong
Tự do hai tiếng mênh mông núi đồi

Gió mùa tao đợi đến thôi
Để nâng cặp cánh tìm mồi thôn trang
Trùn sâu béo bổ muôn vàn
Đồng xanh gió nội cây ngàn của tao

Chim lồng khắc khoải lòng nao
Như là ác mộng chôn vào mộ sâu
Hồn mình ngục thất đã lâu
Mơ hồ ú ớ những câu trầm buồn