NGUYỄN MINH NỮU

 • Sinh ngày 6 tháng Giêng 1950 tại Hà Nội
 • Di cư vào Nam năm 1954. ở Saigon
 • Có truyện và thơ đăng trên Tạp Chí Văn (từ 1971) và Khởi Hành, Nghệ Thuật.....
 • Trong danh mục các tác giả Văn trước 75 do Thư Ấn Quán xuất bản
 • Định cư tại tiểu Bang Virginia , Hoa Kỳ từ năm 1995
 • Chủ nhiệm tuần báo Văn Nghệ xuất bản tại Virginia, Maryland và Washington DC từ năm 1997 đến 2010
 • Sáng lập và là Thư Ký tòa soạn tạp chí văn học VĂN PHONG, từ 1999-2001.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Những sự kiện đáng nhớ năm 2001
 • Lời Ghi Trên Đá - Thơ- Nhà XB Văn Nghệ TPHCM- 2006
 • Về Nơi Chốn Đã Rời Xa - CD Nhạc- Nhạc của 9 nhạc sĩ phổ từ thơ Nguyễn Minh Nữu NXB Âm Nhạc Việt Nam- 2006
 • Những sự kiện đáng nhớ năm 2011

 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  VĂN - TRUYỆN - TIỂU THUYẾT

 • KHU PHỐ NGÀY XƯA
 • CHUYỆN CỔ TÍCH TRÊN BẾN BÌNH ĐÔNG
 • BÊN BỜ KÊNH TẺ
 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  Tưởng Chỉ Là Mưa Thôi Gửi cái Hường Nhan Theo em về Long Khánh Mưa trên giòng Potomac Nguyên Đán Ở Bờ Đông Hoa Kỳ Ở Times Square, New York.