LÊ MINH HIỀN

 • Bút danh: Lê Minh Hiền, Hà Quang Huy, Le Nguyen Thu
 • Tên thật: Lê Minh Hiền, sinh năm 1957
 • Nơi ở hiện nay: Stanton, California USA
 • Tác phẩm: Tập thơ Mưa & Em (2000)
 • Góp mặt trên các tạp chí Ngôn Ngữ (Canada), Văn Học Mới (California) và trên nhiều diễn đàn văn chương online trong và ngoài nước • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI

  THƠ

 • MỘNG NGUYÊN THU
 • NỬA KHUYA NGHE ĐỌC TRUYỆN LIÊU TRAI NHỚ NGƯỜI TA
 • BỐ LẠI THẤY THÁNG 6 PHƯỢNG TÍM NẮNG VÀNG TRONG MẮT CON
 • HÀNH PHƯƠNG TÂY
 • VIẾT TRONG NHỮNG MÙA LỄ PHẬT 
 •  XÓM CỔNG QUÊ NGOẠI & MẸ VÀ EM
 • THÁNG 5 RỒI ĐÓ EM (THÁNG 5 MÙA PHƯỢNG TÍM NẮNG VÀNG) 
 •  MÀU NÀO CHO THÁNG TƯ
 •  THÁNG TƯ HAO GẦY
 •  THÁNG TƯ NÀY NHỚ THÁNG TƯ XƯA
 • THÁNG TƯ EM CÓ BUỒN
 •  CÒN ĐÓ CHIÊM BAO
 •  THÁNG TƯ ĐEN & CƠN MỘNG DU ĐỎ
 •  NHƯ NẮNG THÁNG TƯ
 • LỜI BUỒN VIẾT LẠI 
 •  THÁNG BA GIÃ TỪ
 • MƯA THÁNG BA 
 •  TÌNH XUÂN
 • THÁNG GIÊNG ÁO MƠ PHAI 
 •  NHỚ THÁNG GIÊNG
 •  THÁNG GIÊNG MÙ SA
 •  TỪ GIÃ THÁNG GIÊNG
 • THÁNG GIÊNG VÀNG 
 •  MỘT THUỞ GIAO THỪA
 • EM QUI NHƠN (NHỚ NGƯỜI XƯA)
 • KHỞI SỰ XUÂN  
 • NỬA KHUYA NGHE NGÂM TỐNG BIỆT HÀNH