LÊ MINH HIỀN

  • Bút danh: Lê Minh Hiền, Hà Quang Huy, Le Nguyen Thu
  • Tên thật: Lê Minh Hiền, sinh năm 1957
  • Nơi ở hiện nay: Stanton, California USA
  • Tác phẩm: Tập thơ Mưa & Em (2000)
  • Góp mặt trên các tạp chí Ngôn Ngữ (Canada), Văn Học Mới (California) và trên nhiều diễn đàn văn chương online trong và ngoài nước  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI