KIM LOAN

  • Tên thật là Nguyễn thị Kim Loan
  • Hiện sống tại Edmonton, Canada  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI