DZUSA

  • Tên thật là Nguyễn Thị Ngọc,
  • Sinh năm 1956, tại Nha Trang - Khánh Hòa,
  • Khi nhỏ ở Liên Khương, Đà Lạt. Sau về học tại trường Tư thục Bồ Đề Nha Trang, được bạn bè đặt biệt danh là Nghị Hóc.
  • Hiện làm việc tại Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa .
  • Khởi viết văn sau ba mươi tư năm 1975.
  • Tác phẩm xuất hiện trên Tạp chí Văn Nghệ Nha Trang  • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI