Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      Khai út

Mùa Xuân nước Mỹ tuyết rơi
Mùa Xuân quê Việt nắng phơi hiên nhà
Tiếc là hai phía chia xa
Ta đây người đó vẫn là cách ly
Vì đại dịch ngăn đường đi
Nên xuân này biết chúc gì cho nhau

Thôi thì chúc hoa thắm màu
Cỏ cây vui nắng trước sau rực vàng
Chúc cho nô nức rộn ràng
Vẫn còn đây đó dẫu ngàn dặm xa
Chúc người tình vẫn đậm đà
Chúc ta cạn chén lời ra rượu vào

Chúc nhau như mới ngày nào
Tâm xanh biếc ngọc tuổi cao hề gì
Chúc mãi gần chẳng biệt ly
Thân tâm an tịnh xuân thì vây quanh
Chúc nhau khúc phương nam hành
Dẫu mai về lại hóa thành cố nhân

Mùa Xuân xa mới lại gần
Khai tâm khai bút nối vần thêm câu.
Cho mùa đại dịch qua mau
Cho tình người lại trước sau đậm đà
Mặc trời tuyết trắng sương pha
Trong ta vẫn có quê nhà nắng vui.

Chúc xuân sao thoáng ngậm ngùi
Thì ra xuân vẫn ngủ vùi trong mơ.VVM.30.1.2022