Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


             
GIỮA CHÌM DẦN  

Có thật một người đang chìm dần
cùng những u uất

Vắng lặng, rãy rừng, ngày mai vắng lặng
Mênh mông gío lá vây quanh
Có thật một người chìm dần giữa không thế khác.
 
ĐƯỜNG ĐI TỚI  

Trong rừng bỏ những lối mòn
Bởi vì ở đó đâu còn mở ra
Bởi vì khi cõi người ta
Hiến dâng còn những màu hoa ẩn tàng.
       
MỘT NGÀY CHUYỂN CÀPHÊ  

Tặng cháu Y Buk

Thời cổ đại phía sau đã xa, bao nhiêu những thời gian phía trước chưa tới.
Hôm nay giữa ngày mưa, đồi mù
Xe máy cày chất chồng, còn thừa những bao càphê mới hái đành bỏ lại
Xe vượt dốc đồi rừng
Ngang dốc, không đủ sức tải
Xe bất động
Cục súc, những tiếng chửi thô tục
Cộng sức máy, những người xúm đẩy
Xe bất động
Đủ cách thức. Xe xuống dốc
Sức nặng, vỡ lốp. Đường về nhà còn xa
Trời ngưng mưa. Phía trước núi thẳm
Bên đường
Phơ phất những bông hoa
Những bông hoa trắng nhỏ
Làm ta quên sập xuống, chiều ta.VVM.11.8.2021