Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      CHÙM THƠ THU

HỎI

Thả tay chiếc lá vô cùng
Chút thơ ngây níu muôn trùng biệt li
Vô thường mấy nẻo về, đi
Phía sau giọt lệ lăn đi tháng ngày.

NGHE CHIỀU

Im nghe chiều nguyệt tận
Mở bầu trờ rất xanh
Nằm mơ nghe cỏ hát
Mặt lệ cười long lanh
Níu qua đời dâu bể
Một sát- na chung tình!

CHỚM THU

Lạnh từ cơn gió dạt xiêu
Hoang niềm nhân thế
nghiêng triều tâm tư
Cánh dầu
bay điệu tạ từ
Áo ai vàng cúc
mà Thu chưa về…

MƯA NÚI

Cứ như là đến hẹn
Chiều âm u bay mưa
Từ núi bay tràn trắng
Mờ xa đỉnh xanh thơ
Rẩy run đời lam lũ
Lạnh cả tiếng chuông chùa.

Xuân Lộc 30/9/2020VVM.12.7.2021