Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


   
NHƯ NẮNG BỖNG TÌNH CỜ…

1.
ở ngòai kia
tình cờ
hoa gạo rụng

    2.
con chim mỏ nhác
vụt bay qua chỗ
nó đang nằm mơ

    3.
hãy pha thật loãng
ý niệm rụng
và  niềm mơ bay

    4.
những vũ điệu lồng tiếng
được soạn riêng
cho người mộng du đương thời

    5.
hãy cố đợi một chút
bằng đôi môi dù đã rệu rã
tôi hứa sẽ đánh thức nàng

    6.
nét cọ đã phác họa một vòm họng
đen đặc bóng tối
đã vừa ngăn lời nài van

    7.
ở trong khối não ấy
cỏ dại vẫn đang lún phún
đủ để tuyên bố đời bạn vẫn đang xanh…