TRỊNH KHẢI HOÀNG


  • Những bút hiệu khác : Hoàng Minh Uyên (Thơ), Hoàng Minh Uy, Jr Trần Chính Trung , Vạn Thắng,…
  • Hiện định cư tại Westminster, California USA.
  • Chuyên viết Tham Luận Chính Trị - Văn Hoá và Thơ – Văn cho các báo chí Việt Ngữ tại hải ngoại từ năm 1975.


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

    THIÊN TRÚC HẠCTIỂU TỰTà Áo NoëlAve MaryaPhụ Nữ Việt Qua Văn Hiến Trong Dòng Sinh Mệnh Việt NamHương Xuân TràHương LửaTình Kỹ NữGiao Thừa Đi Lễ ChùaHái Lộc đầu XuânPhượng Các