ĐÀM XUÂN CẬN

 • Sinh năm 1939 tại Bắc Việt
 • Tốt nghiệp Đại Học .
 • Vào thập niên 70 sang Úc dạy tại RAAF School (Trường Không Quân Hoàng Gia Úc).
 • Về nước dạy Anh Văn tại các trường Trung học Gia Long, Trường Sơn.
 • Làm Thơ, viết Văn.
 • Đã chuyển dịch 10 tác phẩm của nhà văn Thế Phong sang Anh ngữ trước 75 ở Sài Gòn.
 • Hiện sống tại Cabramatta Sydney Australia.
 • Bút hiệu khác : Anna Nguyễn
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Ngưỡng Cửa Chiêm Bao - Thi Tập (Sài Gòn 1967)
 • Đưá Con của Bố Già - Truyện (dịch The Fortunate Pilgrim của Mario Puzo (Sài Gòn 1974) - tái bản năm 2000 NXB Thanh Niên với tựa đề Qua Cơn Ác Mộng )

 • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  SÁU BÀI LỤC BÁT THE SECRET LIFE OF A BOOKMAN A NIGHT OF LOVE OF A RESPECTFUL DOG THE RUBBISH TIP OUTSIDE THE CITY MY CRADLE: A CHINESE FAMILY ENRICA BAILE MỘT TRƯỜNG HỢP THƯƠNG TÂM MÈO HỔ ÁN MẠNG TRONG TANG LỄ TIẾNG ĐOẠN TRƯỜNG SĂN NGƯỜI