Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

CHÂN MỀM TRÊN ĐÁ♣ ĐÔI GIÒNG CÙNG ĐỘC GIẢ ♣ :

        TẬP NHẬT KÝ "CHÂN MỀN TRÊN ĐÁ, DO TÁC GIẢ KHI CÒN SINH TIỀN ĐÃ CHUYỂN TỪ SÀIGÒN CHO NEWVIETART.COM VÀ ĐƯỢC PHỔ BIẾN LẦN ĐẦU TIÊN VÀO NGÀY 23.10.2011. WEBSITE NEWVIETART.COM MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ CHO NGƯNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 .

       NHIỀU WEBSITE HAY YOUTUBE TRÍCH ĐĂNG LẠI, ĐỌC LẠI CHÂN MỀM TRÊN ĐÁ NHƯNG HỌ ĐÃ KHÔNG GHI RÕ NGUỒN MÀ CÒN HOÀN TOÀN KHÔNG ĐẦY ĐỦ LÀM MẤT HẲN GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM .

       DƯỚI ĐÂY, CHÚNG TÔI CHO ĐĂNG TẢI LẠI TOÀN BỘ HỒI KÝ ĐỂ ĐỘC GIẢ CÓ ĐƯỢC TOÀN BỘ NGUYÊN BẢN CỦA NỮ VĂN SĨ HỒ THỦY. NHẬT KÝ ĐƯỢC CỐ TÁC GIẢ KẾT THÚC VÀO 6 GIỜ CHIỀU NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 1975 VỚI LỜI TỰ TÌNH CÙNG DANH SÁCH CỦA NHỮNG NHÂN VẬT ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG NHẬT KÝ .


TỪ VŨ
Viroflay ngày 20.10.2021

TB : Chỉ cần lưu tâm một chút là Quý độc giả sẽ có thể nhận ra   những điểm rất khác biệt  giữa chính bản này và những bản đăng lại trên các web, blogs khác hay đọc lại trên youtube.VVM.20.10.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com