Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

ĐỢI. KHÔNG CHỜ

Thức. vây. từng đợt dao cùn
Rồi lý sự. ngủ với hun hút. niềm
Ban mai huơ một lưỡi liềm
Máu. tự nguyện nhỏ giọt. câu liêm. hùa
Gặt đau một hồn nên thơ
Úa. héo rũ chết. vô bờ vô âm
Niên thanh cạo tím vết bầm
Gió. gió. gió. gió. rất thầm. bệt. da
Sợi buồn dính tới bao la
Thì thôi cơn ngủ lập là bóng treo
Hàng đinh thắt cổ một lèo
Mà không nghe được tiếng kêu nổi chìm
Thôi thì tăm cá bóng chim
Nơi đâu biền biệt truy tìm dạng mây
Ú tim. Một cuộc sum vầy
Treo cao thòng lọng sợi dây đã chờ

1giờ 07 phút houston vô vọng (18.Février 2024)VVM.28.3.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .