Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Thanh Trí

 
BẺ NHÁNH TRĂNG XANH

sầu anh rải xuống dòng sông
mốt mai đến hẹn mùa vông nở đầy
đưa tay hái một chùm mây
gởi theo hương tóc đắm say bên nhà

nghe chiều tím đẫm hồn hoa
mà lòng bỗng ngã nghiêng sa một đời
thấy em thả mộng lên đồi
màu lan đã hết đơn côi trên cành

xin dành riêng khoảng trời xanh
cho em trả lại tình anh đem về
tháng hai có ánh trăng thề
chợt thương ngọn nắng đứng kề bên hoa

chợt thương ngọn gió sau nhà
theo anh đến tận giang hà mới thôi
đêm chờ sương rụng sao rơi
anh đi nhặt hết đem phơi để dành

mai này về tới quê anh
cùng em bẻ nhánh trăng xanh lót nằm.

11.2.2023VVM.08.01.2024

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .