Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

 
SINH-NHẬT EM, MÙA NOEL  

Trời se lạnh và bầu trời trở xám    
Thoáng mưa phùn như mưa của Huế xưa     
Trong không khí có chút gì gợi nhớ        
Năm gần tàn, hay xuân sắp về qua      
      
Mùa Noel đã bao lần rồi nhỉ   
Nếu em còn mình chắc sẽ ăn mừng     
Sinh nhật em chị sẽ làm chiếc bánh      
Rất ngọt ngào với tất cả tình thương   
     
Chị sẽ làm nhân bằng vòng tay thân ái    
Sẽ trộn thêm ngàn lời nói ngọt ngào       
Sẽ vẽ lên mặt bao lời chúc tụng       
Sẽ cười vang lên, hạnh phúc biết bao   
     
Chị sẽ không cần cân đo rắc rối      
Bánh yêu thương có ai chỉ được đâu     
Chị sẽ viền quanh bằng sợi dây kỷ niệm     
Gói ghém theo hạt thương nhớ muôn mầu  
  
Chị sẽ thắp nến, bao nhiêu cây em nhỉ ?  
Ðếm làm chi năm tháng vốn vô cùng     
Chị chỉ mong nến lung linh soi sáng     
Ðường em đi trong cõi mông lung  
  
Sinh nhật em chị làm bài thơ nhỏ    
Ðốt cho em vào lúc Chúa ra đời         
Nơi nào đó em sẽ cao giọng đọc     
Và sẽ nhâm nhi chiếc bánh chị mời      
    
Chị sẽ ngăn không cho dòng lệ chảy       
Ðể bên kia không lưu luyến bên này          
Nhưng mà em, sao bỗng dưng má ướt    
Hình như mưa nhỏ xuống chị không hay.

Nov. 25, 2023

ĐẶNG LỆ KHÁNH    

YOUR BIRTHDAY, CHRISTMASTIDE

The sky has turned gray and the weather cold,  
It mildly drizzles like the kind of rain in Hue of old.  
There is something to cause longings in the air:  
The year is going to end or the spring to begin fair.  
  
How many times since the last Christmas fête?  
Were you still alive, we would surely celebrate.  
For your birthday I would, with special complexion,  
Make a cake quite sweet with all my affection.  
  
I would mix the stuffing with my warm feeling,  
Dress it with thousand mellifluous words appealing,  
Adorn the surface with letters of congratulatory glee  
And laugh resoundingly – how happy should we be!  
  
It is needless to weigh or measure in order to bake,  
Whoever can instruct how to create a love cake?  
I would add an edge line as a thread of souvenir  
To encompass the multicolored seeds for my dear.  
  
I would light the candles – how many pieces, well?  
But what’s counting for, since time is in the sequel!  
I only wish that the candles would spark to lighten  
Your way in the misty world, salvation to heighten.  
  
On your birthday I would write a small poem  
And burn it for you on God’s descent as a proem  
So that at such a distant place you read it loudly  
Gnawing at the cake I prepared for you so proudly.  
  
I would try to prevent my hot tears from falling  
So you’re not too attached to the earth on recalling,  
But, my cheeks suddenly got wet from nowhere:  
It seems the rain is dripping, I am not even aware.

Translation by VVM.18.12.2023.