Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


MỘT CÕI XA NGƯỜI

   Em đi mang nỗi buồn thiên cổ
Ta đứng nơi này ngọn lửa than
Buồn trôi theo gió đi biền biệt
Lửa ngấm thời gian cũng lạnh tràn

  Một thân nơi ấy, em nhìn lại
Tự thấy hồn em khóc biệt ly?
Hỡi ơi mây trắng trôi về núi
Còn lại trong ta chút ngậm ngùi

  Ngàn năm với một ngàn năm nữa
Nát đá phai vàng cõi tử sinh
Nghe như nhân thề còn hơi thở
Ai vẫn trông ai mắt mỏi nhìn

  Ở đây thăm thằm đời mưa gió
Gió gọi em về, ta đợi đây
Ngoảnh lại quê làng tre quạnh quẽ
Con sông thơ ấu nước vơi đầy

  Nửa đêm chợt thức hồn phiêu lãng
Một nửa đời ta lỗi hẹn người
Vẫn cứ tiếc hoài sao lỗi hẹn
Đời như con nước chẳng buồn trôi

  Mai mốt going buồm ra biển rộng
Chân mây ai đứng gọi hồn ta
Có phải ngàn năm em đứng đó
Ôm nàng Tô Thị ngó trăng tà

  Về đâu? Ta sẽ về đâu nhỉ
Có đứng cùng em bạc mái đầu
Bao lâu trời đất còn dâu bể
Vọng hồn cố quốc tiếng thương đau

  Khóc chi? Ta vẫn còn khóc mãi
Dòng lệ tuôn ngoài chốn viễn khơi
Đời vẫn trôi xa ngàn dặm thẳm
Mượn “be” Phạm Thái để quên đời

  Ta vẫn cố quên, mà quên được?
Làm “con ngựa đá lội qua sông”
Tiếc một đời trai sông đã cạn
Bao nhiêu xương máu đã khơi dòng

  Ừ nhỉ! Ta mê đời vọng ngữ
Một cõi hư huyền tiếc mãi chi
Ta lại nhìn ta lòng chợt tỉnh
Trăm năm “thân thế lỡ qua thì”!

       HOÀNG LONG HẢI    
  
A WORLD AWAY   

You have left taking with you the eternal dole
And I remain here with the kiln of charcoal.
Sadness has gone with the wind to vanish forever;
Fire extinguished, time also grown cold however.

  Alone in that domain you look back in frustration,
Feel for yourself your soul weeping separation?
Oh clouds, white clouds that drift to mounts ashen,
There still is in myself such a bit of compassion.

  A thousand years and one more thousand a year
Rocks crumple, gold dissolves in this earthly sphere
But as long as there still is breath in this existence,
One is continuing to expect another at no distance.

  Life here is rain and wind in a profound state;
That wind calls you back here where I am to wait.
Bach around is the native village bamboo desolate,
The childhood’s river water up and down at its fate.

  Suddenly waking at midnight from a certain dream:
Half of my life I have broken my promise – I deem.
Always regretting that I failed by my word to abide,
So life is like the stagnant spring not to stir its tide.

  I imagine someday I unfurl the sails to the sea wide,
Someone at the horizon calls my soul to her side.
Is that you stand there a thousand years through
Embracing in the moon the husband-waiting statue?

  Where to go? Shall I go to what direction, gateway?
Shall I stand together with you until hair turns grey?
As long as vicissitudes still exist in this worldly life,
Tragic echoes of our old country’s soul will grow rife.

  Weep? I will always cry out of my deep emotion,
The stream of tears will effuse in the distant ocean.
Life is still elapsing thousand miles far-off in brine;
Frustrated, to forget things one has recourse to wine.

  I have tried to forget, but how could I forget?
Even stone war-horses did cross rivers to pay the debt.
So to regret such youth, watercourses have gone dry;
How much blood and bones did the influx come by!

  Oh well! I have used to admire illusory, alluring lies:
Nothing too repent – of wild dreams under the guise.
Looking back to myself suddenly wakes up my mind:
My human condition in life has ruefully fallen behind.

     Translation by DRAGON & FAIRY IN POETRY
(RỒNG & TIÊN TRONG THI-CA)


Thơ tiếng Anh

Dịch từ thơ tiếng Việt của gần 70 nam + nữ thi-sĩ sinh-sống tại 8 quốc-gia (America, Australia, Belgium, Finland, France, Germany, Norway, and Vietnam):

Bích Xuân, Cao Mỵ Nhân, Cao Nguyên, Chu Vương Miện, Cung Trầm Tưởng, Đình Duy Phương, Đỗ Bình, Đỗ Tràng Mỹ Hạnh, Hà Đình Huy, Hà Nhật, Hoàng Hương Trang, Hoàng Long Hải, Hoàng Quỳnh Ngọc Giao, Hoàng Phong Linh, Hồ Thị Mỹ Hạnh, Hồ Trường An, Huy Trâm, Huy Phương, Huyền Chi, Huỳnh Văn Phước, Hư Vô, Kim Thành, Lê Mai, Lê Nguyễn, Loan Saigon, Luân Hoán, Lưu Nguyễn Đạt, Lý Tống, Mai Hoài Thu, Minh Hà, Minh Đức Hoài Trinh, Ngô Tịnh Yên, Nguyễn Bá Trạc, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Kỷ Lan, Nguyễn Phú Long, Nguyễn Thị Thanh Dương, Nhã Ca, Phan Bá Thụy Dương, Quốc Nam, Song Linh, Sương Lam, Sỹ Quỳ, Tam Giang, Thái Quang Đáng, Thanh-Thanh, Thích Tánh Tuệ, Thủy Lâm Synh, Tô Thùy Yên, Tôn Thất Phú Sĩ, Tràm Cà Mau, Trần Dạ Từ, Trần Kiêm Đoàn, Trúc Lang, Trương Minh Dũng, Từ Phong, Từ Vũ, Viên Linh, Vũ Uyên Giang, Vương Đức Lệ, Ý Nga.

Đây là tập thơ tiếng Anh thứ 3 của Thanh-Thanh sau “Poems by Selected Vietnamese” và “Vietnamese Choice Poems”

Giá bán tại Amazon, Barnes & Noble, Lulu: $24.02
Vietnamese Choice Poems by Nhuan Xuan Le, Paperback | Barnes & Noble® (barnesandnoble.com)
https://www.barnesandnoble.com/w/dragon-fairy-in-poetry-nhuan-le/1139744958
Dragon & Fairy in Poetry by Nhuan Le, Paperback | Barnes & Noble® (barnesandnoble.com)
$24.02
Dragon & Fairy in Poetry|Paperback
This is a new accomplishment by Thanh-Thanh: One hundred and two English poems and verse translations of pieces...

Nếu nhờ văn-hữu Thái Phạm ở Mỹ mua giùm:
Giá khuyến mãi trong tháng 7-2021: $15.00 (kể cả cước-phí)
Xin gửi địa-chỉ và chi-phiếu đến:
Thai Pham - 1195 Clear Lake Ct - Milpitas, CA 95035


VVM.29.10.2023-