Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh của Thanh Nhàn

NỬA BÀI THƠ

anh lỡ dỡ giữa hai bờ nhung nhớ
một bữa kia lỗi hẹn với lỗi chờ
anh năm mơ và thấy mình ú ớ
mấy bữa rồi mấy bữa nữa bơ vơ

anh chỉ biết một ngày kia vừa chộ
trăng rất mờ và gió cũng xác xơ
một lần nữa anh biết mình đã rộ
bóng một đời và bóng của hư vô

bóng của em và bóng của hững hờ
đã trùm xuống bóng đời anh ngờ ngợ
anh chỉ nhớ có lần em bỏ dở
cả bầu trời giữa ngàn cõi vu vơ

cả bầu trời chỉ mình anh bỡ ngỡ
mây bay đi rồi gió thổi vô bờ
anh chỉ tiếc em đi không về nữa
nên cuộc đời chỉ mới nửa bài thơ

24.9.2022VVM.22.7.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .