Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      
BÊN TRỜI BIÊN TÁI  

Em như chim én nhỏ
Lạc vào trời mông mênh
Bay nhặt từng cọng cỏ
Mơ kết mùa Xuân xanh

Ta như mây trắng bạc
Bay qua đời hư hao
Một lần xa cố quận
Là miên viễn biệt từ

Chim hót lời của núi
Ta nối khúc đồng dao
Ôm nhau buồn quá đổi
Lệ rơi trong nghẹn ngào

Ở đây như biên tái
Sa mạc lạnh hư vô
Sói tru vì trăng khuyết
Cát rã rời cây khô

Đất cuối trời quan ngoại
Lại xa biển vắng người
Sương mờ lem lấm lệ
Sóng đời dồn hết hơi

Cùng bên trời lữ thứ
Còn tính toán làm gì
Em vẫn hoài tha cỏ
Kết vành hoa biệt ly

Em và ta tương ngộ
Bên bến giác bờ mê
Chim đau vì lẻ bạn
Ta uất vỡ mộng thề
Ới em chim én nhỏ
Ghé đời ta xem sao
Biết đâu từ cọng cỏ
Ta đan ổ yến sào.
Ơi em dù biên tái
Sẽ có nguyên xuân về.VVM.07.6.2023