Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

“ĐẠI LỄ” NĂM 2023: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG,
NGÀY 30/4, NGÀY 1/5.


TỔ LÀ AI? 

Việt Nam chuyện có một không hai!
Tổ của dân mình chẳng biết ai!
Ông nội Kinh Dương Vương-Lộc Tục
Cha sinh-Sùng Lãm-Lạc* không sai!
Vua Hùng lại “Tổ”…ôi hay nhỉ!
“Quốc Tổ” Lạc Long…rõ thật tài!
Rối rít tít mù không thể hiểu
Việt Nam chuyện có một không hai! 

* Lạc Long Quân

NỖI BUỒN ĐẠI LỄ!

“Đại Lễ” mà sao cảm thấy buồn
Công nhân “đứt gẫy”* nghỉ làm luôn
Đồng bào hải ngoại chưa nguôi hận
Quốc nội “Ngụy” “Ta” lại vẫn còn
Tham nhũng từ trên cao xuống thấp
Phạm nhân cha chú đến hàng con
Trái ngang oan khuất đang tồn tại
“Phấn khởi”  không ngăn nổi lệ tuôn!

NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ NGÀY HÒA HỢP DÂN TỘC!

Bốn tám (48) năm dài cũng đã qua
Vấn đề “hòa hợp” vẫn đưa ra
Người đi chưa thể tan thù hận
Kẻ ở còn chia “Ngụy” với “Ta”
Cách mặt cách lòng lòng cách biệt
Xa quê xa nước nước rời xa
Vết thương để vậy sao lành được?
Nguyện ước anh em nhập một nhà!VVM.05.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .