Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

      CŨ CÀNG  

Cũ càng như mẹ tôi xưa
Áo nâu khăn vấn nắng mưa đội đầu.
Cũ càng chị gái làm dâu
Mặt chồng ít gặp,  dãi dầu tháng năm .
Cũ càng thân những con tằm
Chỉ ăn lá lại biết nằm nhả tơ.
Cũ càng thuở học i tờ
Đói cơm rách áo biết mơ thành người.
Cũ càng câu hát buông lơi
Đưa anh đưa chị một đời bên nhau.
Cũ càng chữ Hiếu làm đầu
Công cha nghĩa mẹ dám đâu xem thường.
Cũ càng trên kính dưới nhường
Anh em đùm bọc mà thương nhau cùng.
Cũ càng đai áo quần chùng
Vua ra cày ruộng đau chung đói nghèo.
Giúp dân qua cảnh gieo neo
Sáng trong TÂM ĐỨC gương treo muôn đời.

    Cũ càng,  ngoảnh mặt có người
Cũ càng,  tôi nhặt mang phơi cho mình.

11-2013 

NGƯỜI XƯA

Tặng người xưa  


Người xưa ánh mắt lung linh
Người xưa cái dáng cái hình mảnh mai,
Người xưa mái tóc thật dài
Người xưa đỏ mặt khi ai nhìn mình.
Người xưa tình đến chung tình
Đã yêu đổ quán xiêu đình vẫn yêu.
Người xưa nết ở phải điều
Nói lời nhỏ nhẹ làm nhiều người thương.
Người xưa đâu quản gió sương
Trong nghèo đói biết tìm đường ấm no.
Người xưa không nghĩ đắn đo
Thật tâm chia sẻ chẳng lo đáp đền.
Người xưa cũng chẳng thể quên
Lời răn dạy - bậc Thánh hiền ngày xưa.

  Bây giờ tìm bóng người xưa
Gặp mênh mông chỉ gặp thừa mông mênh.

2003-2011VVM.25.4.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .