Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
THĂNG LONG TỨ TRẤN   

Thăng Long Tứ trấn bốn ngôi Đền
Bậc nhất linh thiêng sáng mãi tên
Đông- Bạch Mã thần Long Đỗ giáng
Tây- Voi Phục Thánh Linh Lang lên
Nam- Kim Liên tướng Cao Sơn giữ
Bắc- Quán Thánh coi bởi Huyền Thiên
Xâm lược quỷ ma đều bạt vía
Kinh Thành trăm họ được bình yên.

  1. Trấn Đông: Đền Bạch Mã
2. Trấn Tây: Đền Voi Phục
3. Trấn Nam: Đền Kim Liên
4. Trấn Bắc: Đền Quán Thánh1. TRẤN ĐÔNG   

Trấn Đông Bạch Mã một ngôi Đền
Lý Thái Tổ xưa đã dựng lên
Tô Lịch giang thần Long Đỗ đó
Thành hoàng Hà Nội cũng là tên
Thời bình tôn tạo càng thêm đẹp
Thời chiến đạn bom vẫn vững bền
Bậc nhất linh thiêng nơi phố xá
Trấn Đông Bạch Mã một ngôi Đền     
2. TRẤN TÂY   

Voi Phục Đền thiêng trấn phía Tây
Linh Lang thờ phụng ở nơi này
Hoằng Chân dẹp Tống đầy oanh liệt
Hoàng Tử hy sinh dũng cảm thay!
Như Nguyệt trận tiền vang tiếng mãi
Sông Cầu chiến tích vọng danh nay
Sơn hà xã tắc luôn bền vững
Xâm lược bại vong nếu đến đây!  
3. TRẤN NAM   

Cao Sơn lên núi với Âu cơ
Khai khẩn đất hoang lúc bấy giờ
Chống lại Thủy Tinh dành sự sống
Giúp cho trăm họ dựng cơ đồ
Kim Liên Đền dựng mong tôn kính
Lý Thái Tổ xây muốn phụng thờ
Ba chín (39) sắc phong bao Triều đại
Trấn Nam cùng tuế nguyệt trơ trơ…4. TRẤN BẮC   

Quán Thánh ngôi Đền trấn Bắc đây
Uy nghi soi bóng nước Hồ Tây
Huyền Thiên gìn giữ êm nơi đó
Trấn Vũ trông coi ấm chốn này
Thủy quái hoành hành đều phách lạc
Quỷ ma quấy nhiễu thảy hồn bay
Kinh Thành rền tiếng chuông vang vọng
Báo hiệu bình yên của mỗi ngày…VVM.27.6.2021