Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      GIẤC MƠ CÙNG

hãy đẩy tôi lên
đất bằng đang ngái ngủ
kẻ gian thò tay xuống đường
vách đá nghễnh tai
lời cây nhọn

con tàu vấp phải hàng rào
kéo chạy áo rách
buông phiên thị trấn trần truồng
bơi trong mùa ảo giấc
tôi biết na về đâu những mỏ neo
đích thực có em.
có đêm mơ gần phải không
mùi đáy lưng quen chùm gió hướm
lần phần
quải đàn hương tiếng mộc
nghe quen thầm trở lại
kim xuyến đẹp tràm
khoen tai cùng mây lệ
hái liễu bên ngoài song loan

tiếng nhạc nghe tìm tôi
ngoài biên thuỳ.
giấc hạnh

3 juin 2015